wózki dziecięce, foteliki samochodowe, akcesoria
mamaija najnizsze ceny
Aktualności
Testy
Porady
Kontakt
Regulamin konkursu "Będę Mamą"

1. Organizatorem konkursu jest Sklep Mama i Ja.
2. Czas trwania i miejsce konkursu: okres targów na terenie Sklepu Mama i Ja. .
3. Użyte terminy: .
a. Klient - osoba dokonująca zakupu w trakcie trwania targów.
b. Organizator - przedstawiciel Sklepu Mama i Ja.
c. Kupon - dokument uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu nagród.
d. Laureat - osoba wyłoniona w drodze losowania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Sklepu Mama i Ja: .
a. Łódź, ul. Piłsudskiego 135 H, 20 marzec 2016 r., godz. 14.00.
b. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 335, 13 marzec 2016 r., godz. 14.00.
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy klienci detaliczni Sklepów Mama i Ja, którzy dokonują jednorazowych zakupów w ramach oferty targowej na kwotę minimum 400 złotych oraz minimum dwóch produktów. Kupon wydawany będzie w kasach po wystawieniu paragonu. .
6. Aby wziąć udział w losowaniu klient musi wypełnić otrzymany kupon (imię i nazwisko numer paragonu oraz kwota) i umieścić go w urnie przy kasie. .
7. Wyłonienie laureatów konkursu następuje w drodze losowania. Po wybraniu kuponu z urny laureat jest dwukrotnie wyczytywany z prośbą o natychmiastowe stawiennictwo. W przypadku nie zgłoszenia się wyczytanej osoby z imienia i nazwiska wylosowany kupon jest unieważniany, a losowanie zostaje powtórzone bez udziału w/w kuponu. Konkurs jest prowadzony aż do wyłonienia z obecnych w sklepie osób laureata konkursu. W celu odebrania nagrody osoba wyczytana jest zobowiązana do natychmiastowego stawienia się po odbiór nagrody wraz z oryginałem paragonu. .
8. Losowanie jest ważne, jeżeli w jego trakcie z kuponu można było jednoznacznie przeczytać imię i nazwisko, numer wpisanego paragonu oraz kwotę. .
9. Laureat kwituje odbiór nagrody i w ten sposób konkurs uważa się za rozstrzygnięty. .
10. Wygrane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne produkty. Nie podlegają spieniężeniu. .
11. Zakłada się, że osoby które wrzucą losy do urny, znają i akceptują powyższy regulamin. .
12. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Zarząd Spółki Biuro Handlowe KASPO Sp. z o. o. .
13. Każdy konkurs ma swojego sponsora i przyznane nagrody pochodzą wyłącznie z jego puli nagród. .
14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sklepów Mama i Ja oraz osoby z nimi współpracujące. .
15. Informacja o konkursie będzie dostępna: .
a/ na stronie internetowej Sklepu Mama i Ja www.mamaija.pl .
b/ na stronie internetowej www.mamatrojmiasto.pl .
c/ na terenie Sklepu Mama i Ja .


mamaija google
mamaija twiter
instagram
promocja mamaija

PROMOCJA

nowosci mamaija.pl

NOWOŚCI

Facebook Mamaija.pl
mamaija taxfree
mamaija taxfree
mamaija blog
mamaija blog
ten porob bez bolu
mamarodzibezbolu
ten porob bez bolu
mamajedziebezpiecznie
Facebook Mamaija.pl
Facebook Mamaija.pl