wózki dziecięce, foteliki samochodowe, akcesoria
mamaija najnizsze ceny
Aktualności
Testy
Porady
Kontakt

 

scroll scroll
 
Reklamacja

Towary oferowane w sklepie "Mama i Ja" są nowe.
Warunki obsługi gwarancyjnej są zgodnie z zapisami na kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem. Na życzenie klienta istnieje możliwość wysłania skanu karty gwarancyjnej w momencie składania zamówienia
Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
Na mocy prawa sklep "Mama i Ja" odpowiada z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne sprzedanych towarów jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu sprzedaży.
Gwarancja producenta, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu w przypadku wadliwości zakupionej rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt z pracownikami sklepu "Mama i Ja" w siedzibie Sprzedającego bądź o kontakt telefoniczny, listowny lub mailowy. Właściwe dane kontaktowe Klient zawsze znajdzie w zakładce Kontakty.
Istnieje możliwość kontaktu z działem serwisowym sklepu stacjonarnego "Mama i Ja", w godzinach pracy serwisu w celu rozwiązywania problemów związanych z prawidłową obsługą wózków lub innych produktów.
Towar, którego dotyczy reklamacja, należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. Jednak w niektórych przypadkach, w celu minimalizacji czasu naprawy reklamacyjnej Klienci, za ich zgodą, mogą być proszeni o wysyłkę reklamowanych towarów bezpośrednio do producenta, oczywiście na koszt sklepu "Mama i ja".
Sklep "Mama i Ja" w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do roszczeń Klienta.


mamaija google
mamaija twiter
instagram
promocja mamaija

PROMOCJA

nowosci mamaija.pl

NOWOŚCI

Facebook Mamaija.pl
mamaija taxfree
mamaija taxfree
mamaija blog
mamaija blog
ten porob bez bolu
mamarodzibezbolu
ten porob bez bolu
mamajedziebezpiecznie
Facebook Mamaija.pl
Facebook Mamaija.pl